Må jeg opprette foretak for å bli RPAS-operatør 1 (RO1)?

Nei, det er ikke satt krav til at du må ha et selskap. Deklarering som RO1 kan du gjøre som privatperson.
Publisert: 28. mai 2018