Kan jeg som RPAS-operatør fly BLOS uten strobelys med drone som har Maximum Takeoff Mass (MTOM) 250 g eller mindre, så lenge jeg flyr under 50 m AGL?

Ja, reglene i droneforskriften BSL A 7-1 tillater BLOS-flyging med drone med MTOM 250 g eller mindre uten at denne har lys. Husk at selv om dronen har MTOM på 250 g, er ikke det det samme som dronens reelle vekt (som ofte vil være mindre enn 250 g).

Publisert: 26. jun 2020