Kan jeg som RPAS-operatør fly BLOS uten NOTAM med drone som har Maximum Takeoff Mass (MTOM) 250 g eller mindre, så lenge jeg flyr under 50 m AGL?

Ja, RPAS-operatører kan fly drone BLOS etter regelen i BSL A 7-1, § 51 tredje ledd, uten at det er utstedt NOTAM. Her er det høydebegrensingen (max 50 m.) og dronens lavere vekt som begrunner forskjellen.

Publisert: 26. jun 2020