Kan jeg fly drone i mørke med RO1-deklarering?

Nei, du må minimum ha RO2-godkjenning for dette (se § 22, Forskrift om luftfartøy som ikke har fører om bord mv)

Publisert: 07. des 2018