Kan en operatør med RO3 tillatelse benytte utstyr som er innenfor RO1 og RO2?

Ja, en operatør som har tillatelse i en «høyere» kategori kan operere i lavere kategorier, dersom dette er beskrevet i operasjonsmanualen.
Publisert: 28. mai 2018