Hva er aldersgrensen for å fly drone?

For å fly drone under kategoriene RO1, RO2 eller RO3 er det ikke fastsatt minstealder for fartøysjef eller pilot. Minstealder er fastsatt for den personen som skal være ansvarlig leder. For RO1 er minstealderen 18 år og for RO2/3 er minstealderen 18 år.

Publisert: 26. mai 2018