Hva betyr det at jeg deklarerer som RO1-operatør?

Dersom formålet med din flyging er på kommersiell basis eller for nytte og operasjonene kan gjennomføres i tråd med rammene som er beskrevet for RO1 kan du deklarere virksomheten. Dette er en erklæring hvor du som operatør bekrefter at du er kjent med gjeldene regelverk og vil etterleve dette. Vi forbeholder oss retten til å sende deg sikkerhetsinformasjon.
Publisert: 28. mai 2018