Gjelder høydebegrensningen for der jeg står og styrer dronen eller gjelder den selve dronen?

Høydebegrensningen gjelder for dronen. Målt fra bakken eller vannet.
Publisert: 28. mai 2018