Får man godkjenningsbevis for RO1?

Nei, det gis ikke godkjenningsbevis for RO1 siden disse operatørene kun deklarerer sine operasjoner. Lister med oversikt på operatører publiseres på vår hjemmeside. Når vi registrerer en operatør i denne kategorien vil vi per e-post sende en bekreftelse på at deklarert informasjon er registrert i vårt system.
Publisert: 26. mai 2018