Må jeg avlegge eksamen for å fly drone?

Dersom du skal fly som fartøysjef eller flyger for en operatør i kategori RO2 eller RO3 må du ha bestått teorieksamen.
Publisert: 28. mai 2018