Spørsmål og svar om droner

Her finner du svar på spørsmål som ofte stilles om bruk av droner, både til kommersielt bruk og for hobbybruk. Skal du bruke dronen kun til lek trenger du ikke RO 1, 2 eller 3. Ordene «drone», «RPAS» (Remotely Piloted Aircraft Systems) og «ubemannet luftfartøy» brukes gjerne om hverandre.

Viser treff 13 til 17 av 17

Kan en operatør med RO3 tillatelse benytte utstyr som er innenfor RO1 og RO2?

Ja, en operatør som har tillatelse i en «høyere» kategori kan operere i lavere kategorier, dersom dette er beskrevet

Kan jeg fly drone i mørke med RO1-deklarering?

Nei, du må minimum ha RO2-godkjenning for dette (se § 22, Forskrift om luftfartøy som ikke har fører om bord mv)

Må jeg avlegge eksamen for å fly drone?

Dersom du skal fly som fartøysjef eller flyger for en operatør i kategori RO2 eller RO3 må du ha bestått teorieksamen.

Må jeg opprette foretak for å bli RPAS-operatør 1 (RO1)?

Nei, det er ikke satt krav til at du må ha et selskap. Deklarering som RO1 kan du gjøre som privatperson.

Transportere gods med RPAS

Ja, det er mulig, men du må utarbeide og beskrive dette i operasjonsmanualen. Transport av gods krever særskilt tillatelse.

Side