Spørsmål og svar om droner

Her finner du svar på spørsmål som ofte stilles om bruk av droner, både til kommersielt bruk og for hobbybruk. Skal du bruke dronen kun til lek trenger du ikke RO 1, 2 eller 3. Ordene «drone», «RPAS» (Remotely Piloted Aircraft Systems) og «ubemannet luftfartøy» brukes gjerne om hverandre.

Viser treff 1 til 12 av 17

Hva betyr det at jeg deklarerer som RO1-operatør?

Dersom formålet med din flyging er på kommersiell basis eller for nytte og operasjonene kan gjennomføres i tråd med rammene som er beskrevet for

Kan jeg fly drone i mørke med RO1-deklarering?

Nei, du må minimum ha RO2-godkjenning for dette (se § 22, Forskrift om luftfartøy som ikke har fører om bord mv)

Får man godkjenningsbevis for RO1?

Nei, det gis ikke godkjenningsbevis for RO1 siden disse operatørene kun deklarerer sine operasjoner. Lister med oversikt på operatører publiseres på vår

Gjelder høydebegrensningen for der jeg står og styrer dronen eller gjelder den selve dronen?

Høydebegrensningen gjelder for dronen. Målt fra bakken eller vannet.

Finnes det en engelsk versjon av forskriften for droner?

Ja, den finnes på våre engelske sider: www.caa.no. «Regulation concerning aircraft without a pilot on board etc.» Nedenfor finner du lenken

Transportere gods med RPAS

Ja, det er mulig, men du må utarbeide og beskrive dette i operasjonsmanualen. Transport av gods krever særskilt tillatelse.

Hva er aldersgrensen for å fly drone?

For å fly drone under kategoriene RO1, RO2 eller RO3 er det ikke fastsatt minstealder for fartøysjef eller pilot. Minstealder er fastsatt for den personen som

Hvor finner jeg oversikt over lufthavnene?

Se lenger ned på siden: Liste over godkjente lufthavner der man må ta kontakt for å kunne fly med drone som R01-, RO2- eller RO3-operatør. Se også lenke

Hvor søker jeg om RO1 tillatelse?

Du trenger ikke å søke om tillatelse for kategorien RO1. For denne kategorien må du i tilfelle deklarere at du vil operere i tråd med kravene i forskriften.

Hvor lenge er teorien gyldig?

Bekreftelse på bestått eksamen har ingen gyldighetstid. Det er imidlertid viktig at godkjent RO2 og RO3 operatører sørger for at flygere tilknyttet organisasjonen får

Hva koster det å gjennomføre eksamen?

Gebyr for gjennomføring av eksamen er 1010 kroner (gjeldende i juni 2018). Med forbehold om endringer i gebyrforskriften.

Hva er kravet for å gjennomføre eksamen?

Du må kunne vise gyldig legitimasjon, betale gebyret og oppgi fødselsnummer eller D-nummer for å kunne ta eksamen. Du må ikke være tilknyttet en godkjent

Side