Spørsmål og svar om droner

Her finner du svar på spørsmål som ofte stilles om bruk av droner. Ordene «drone», «RPAS» (Remotely Piloted Aircraft Systems) og «ubemannet luftfartøy» brukes gjerne om hverandre.

Viser treff 1 til 12 av 15

Er det mulig å transportere gods med RPAS?

Ja, det er mulig, men du må utarbeide og beskrive dette i operasjonsmanualen. Transport av gods krever særskilt tillatelse.

Finnes det en engelsk versjon av forskriften for droner?

Ja, den finnes på våre engelske sider: www.caa.no. «Regulation concerning aircraft without a pilot on board etc.» Nedenfor finner du lenken til siden.

Får jeg et sertifikat etter at jeg har bestått teorieksamen?

Nei, du får ikke et eget sertifikat. Du får en bekreftelse på bestått eller ikke-bestått teoriprøve. Dokumentasjon på bestått teoriprøve må du inkludere i håndbok...

Får man godkjenningsbevis for RO1?

Nei, det gis ikke godkjenningsbevis for RO1 siden disse operatørene kun deklarerer sine operasjoner. Lister med oversikt på operatører publiseres på vår hjemmesid...

Gjelder høydebegrensningen for der jeg står og styrer dronen eller gjelder den selve dronen?

Høydebegrensningen gjelder for dronen. Målt fra bakken eller vannet.

Hva betyr det at jeg deklarerer som RO1-operatør?

Dersom formålet med din flyging er på kommersiell basis eller for nytte og operasjonene kan gjennomføres i tråd med rammene som er beskrevet for RO1 kan du deklar...

Hva er aldersgrensen for å fly drone?

For å fly drone under kategoriene RO1, RO2 eller RO3 er det ikke fastsatt minstealder for fartøysjef eller pilot. Minstealder er fastsatt for den personen som ska...

Hva er kravet for å gjennomføre eksamen?

Du må kunne vise gyldig legitimasjon, betale gebyret og oppgi personnummer eller D-nummer for å kunne ta eksamen. Du må ikke være tilknyttet en godkjent operatør ...

Hva koster det å gjennomføre eksamen?

Gebyr for gjennomføring av eksamen er 1010 kroner (gjeldende i juni 2018). Med forbehold om endringer i gebyrforskriften.

Hvor finner jeg oversikt over lufthavnene?

Se lenger ned på siden: Liste over godkjente lufthavner der man må ta kontakt for å kunne fly med drone som R01-, RO2- eller RO3-operatør. Se også lenke til Avino...

Hvor lenge er teorien gyldig?

Bekreftelse på bestått eksamen har ingen gyldighetstid. Det er imidlertid viktig at godkjent RO2 og RO3 operatører sørger for at flygere tilknyttet organisasjonen...

Hvor søker jeg om RO1 tillatelse?

Du trenger ikke å søke om tillatelse for kategorien RO1. For denne kategorien må du i tilfelle deklarere at du vil operere i tråd med kravene i forskriften.

Side