Hopp til innhold

Slik søker du om tillatelse til LUC

Større operatører kan vurdere å søke om en Light UAS Operator Certificate (LUC). En LUC gir større uavhengighet til å utføre flere typer operasjoner, men stiller også større krav til organisasjonen. Blant annet må det etableres et sikkerhetsstyringssystem. 

Operatører med en større organisasjon kan vurdere å søke om en LUC. Følgende dokumenter skal sendes til postmottak@caa.no:

 • Utfylt søknadsskjema NF-1144
 • LUC manual, inkludert SMM
 • Operasjonsmanual
 • SORA(er)
 • Fartøyliste
 • Forsikringsbevis

For raskere saksbehandling, gjerne fyll ut sjekklisten for LUC Manual (SMM), OM og SORA. Skriv inn konkrete referanser slik at det er enkelt å finne fram i dokumentene dine.

Man bør også spesifisere hvilke LUC-rammer det søkes om. Man kan se mer veiledning om dette i AMC1 og GM1 til UAS.LUC.060 i Easy Access Rules for Unmanned Aircraft Systems.

LUC-rammene vil gjerne begrenses av hva som tillates for de forskjellige operasjonstypene dere søker om. Som f.eks:

 • Hvilke droner som brukes
 • Høyeste SAIL verdi
 • Høyeste GRC
 • Hvilke områdetyper som kan overflys
 • Høyeste M1, M2 og M3 som tillates
 • Høyeste ARC som tillates
 • Om BVLOS tillates


Vi anbefaler at du tar kontakt med oss før du sender søknaden hvis du vurderer å søke om en LUC.