Hopp til innhold

Slik søker du om tillatelse basert på SORA

Hvis dronen veier mer enn 25 kg eller operasjonen ellers ikke lar seg gjennomføre i åpen kategori, kan du søke om tillatelse for å fly i spesifikk kategori. Fra desember 2023 blir det også mulig å bruke standardscenarioer. Større operatører kan vurdere å søke om en Light UAS Operator Certificate (LUC).

For de fleste operatører som tidligere var RO2 eller RO3 og som ikke kan gjennomføre operasjonene sine i åpen kategori, anbefaler vi å søke om operasjonstillatelse i spesifikk kategori. Alternativt kan man søke om godkjenning som Light UAS Operator Certificate (LUC). En LUC gir større uavhengighet til å utføre flere typer operasjoner, men stiller også større krav til organisasjonen. Blant annet må det etableres et sikkerhetsstyringssystem. 

Slik søker du om operasjonstillatelse

For å søke om operasjonstillatelse, skal følgende dokumenter sendes til postmottak@caa.no:

  • Utfylt søknadsskjema NF-1145 
  • SORA – ConOps, GRC, ARC, SAIL-beregning, liste over OSOs og sikkerhetsportfolio
  • Operasjonsmanual
  • Fartøyliste
  • Forsikringsbevis

For raskere saksbehandling, gjerne fyll ut sjekklisten for OM og SORA. Skriv inn konkrete referanser slik at det er enkelt å finne fram i dokumentene dine.

Vær oppmerksom på at det kreves en egen SORA-risikovurdering for hver operasjonstype. Hvis du bruker ulike typer fartøy eller opererer i forskjellige typer område eller luftrom, må det lages flere risikovurderinger.
Mer veiledning om SORA finner du her.

Vi regner med at det kommer til å bli en stor mengde søknader i starten med opp til flere måneder saksbehandlingstid. Vi anbefaler derfor at du forbereder søknaden grundig og sender inn en mest mulig ryddig og fullstendig søknad. Det kan også være hensiktsmessig å holde antall operasjonstyper lavt i starten og heller utvide tillatelsen senere ved en revisjon.