Hopp til innhold

Slik søker du om tillatelse for å fly etter en PDRA

PDRA er ferdig definerte operasjonstyper hvor SORA-en på en måte er ferdig laget. I dag er dette den enkleste veien til en tillatelse i spesifikk.

Det europeiske flysikkerhetsbyrået EASA har publisert fem forhåndsdefinerte risikovurderinger som du kan basere søknaden din på:

  • PDRA-S01: VLOS-flyging over et kontrollert bakkeområde, som kan ligge inne i et tett befolket område
  • PDRA-S02: BVLOS-flyging over et kontrollert bakkeområde innenfor et tynt befolket område. Det kan flys opp til 1 km fra piloten. 2 km ved bruk av luftromsobservatør.
  • PDRA-G01: BVLOS-flyging i et tynt befolket område i ukontrollert luftrom og opp til 120 meters høyde. Det kan flys ubegrenset avstand fra piloten, men maks 1 km fra nærmeste luftromsobservatør.
  • PDRA-G02: BVLOS-flyging over et tynt befolket område. Ubegrenset høyde, men må være i et restriksjons- eller fareområde. Innenfor direkte radiorekkevidde.
  • PDRA-G03: BVLOS-flyging over et tynt befolket område. Innenfor radiorekkevidde. Tilpasset linjeinspeksjon. PDRA-G03 kan kun utstedes for presist definerte områder.

Her er en oversiktstabell over hva som gjelder i de forskjellige PDRA-ene.

For å søke om operasjonstillatelse, skal følgende dokumenter sendes til postmottak@caa.no:

  • Utfylt søknadsskjema NF-1145 
  • PDRA-samsvarsmatrise
  • Operasjonsmanual
  • Fartøyliste
  • Forsikringsbevis

Vi legger ut uoffisielle norske oversettelser av PDRA samsvarsmatriser nederst på denne siden. De som mangler må hentes ut fra AMC-materialet.