Program - SID 2020

Seminaret gir deg en kickstart på overgangen til det nye regelverket og svarene på alle de spørsmålene du måtte ha til fremtidens dronehverdag. Har du konkrete spørsmål til din situasjon eller din sak så har vi satt av tid og personell til dette også.

Tid Navn Innhold Foredragsholder
10.00-10.05 Velkomst Introduksjon Lars Kobberstad og Bente Heggedal Løvold
10.05-10.25 Oversikt Oversikt nye regelverket, ny registreringsløsning Line Stensby Bogan 
10.25-10.45 Kategorier, klasser og overgangsregler Informasjon om kategoriene, klassifiseringer og overgangsregler Arild Mortensen og Hans Petter Heimro
10.45-11.00 Spesifikk - tre varianter  Om STS, autorisasjon og LUC, søknadsprosess Line Stensby Bogan 
11.00-11.30 Lunsj/pause    
11.30-11.50 SORA Hva er SORA og hvordan brukes det? Hans Petter Heimro
11.50-12.10 Opplæringskrav Om kurs og eksamen, egentrening og skoler Kristian Skjefstad og Johanna Ridder
12.10-13.10 Møt inspektøren
  • SORA
  • Overgangsregler og kategorier
  • Krav til LUC
Våre inspektører
13.10-13.30 Oppsummering Veien videre, innspill og kontaktinformasjon Bente Heggedal Løvold