Foredragsholdere

Disse møter du som forelesere under SID 2020.

Bente Heggedal Løvold

Bente Heggedal Løvold

Bente er seksjonssjef på seksjonen for ubemannet luftfart, og har jobbet i Luftfartstilsynet siden 2013. Hun har bakgrunn som trafikkflyger i åtte år, og har i tillegg en matematisk og juridisk utdannelse som er en fin grunnmur for ubemannet luftfart.

Bente leder seksjonen og har et brennende engasjement for å fornye luftfarten og gjøre den enda tryggere enn den er i dag.

Arild Mortensen

Arild Mortensen

Arild har siden 2017 jobbet som rådgiver i Luftfartstilsynet. Han har bakgrunn fra IT-bransjen og jobber med fagsystemer internt, saksbehandling og rådgiving ut mot bransjen, spesielt søknader om R102, Oslo sentrum.

Arild er involvert i utvikling av regelverk, rutiner og prosedyrer, samt «safety promotion» mot bransjen. Arild bidrar også som IT-koordinator i seksjonen, når det dukker opp utfordringer.

Line Stensby Bogan

Line Stensby Bogan

Line er opprinnelig utdannet trafikkflyger med bachelor i Luftfartsfag og har jobbet som AFIS-fullmektig på fire ulike lufthavner. Før hun startet som flyoperativ inspektør på ubemannet i 2018, jobbet hun også på droneavdelingen til Andøya Space Center. I tillegg har hun en mastergrad i samfunnssikkerhet og kriseledelse og studerer i dag til en LL.M. i rom- og luftfartslov.

Line jobber med godkjenninger, tilsyn, regelverksutvikling og luftromsutfordringer knyttet til dronebruk med mer.

Johanna Ridder

Johanna Ridder

Johanna er utdannet matematiker, har doktorgrad fra UiO og jobbet to år i USA der hun forsket på differensiallikninger og numeriske metoder. Hun er opprinnelig tysk og har også bodd to år i Kina og snakker derfor kinesisk. Siden 2019 jobber hun i Luftfartstilsynet som inspektør med droner, herunder godkjenninger og relatert regelverk.

Hun har også tatt teorieksamen for privatflygere for å bli bedre kjent med luftfarten generelt.

Hans Petter Heimro

Hans Petter Heimro

Hans Petter har bakgrunn som dronepilot hos Nordic Unmanned, og er utdannet ingeniør i droneteknologi fra Universitetet i Tromsø – Norges arktiske Universitet. Han er også utdannet trafikkflyger med bachelor i Luftfartsfag.

Hans Petter jobber med saksbehandling, godkjenninger og implementering av nytt regelverk.

Kristian Gundersen Skjefstad

Kristian Gundersen Skjefstad

Kristian har bred erfaring fra ubemannet luftfart. Han har i store deler av sin karriere arbeidet med droner, både som pilot og instruktør i Forsvaret og ved UiT- Norges arktiske Universitet. Således har han opparbeidet seg kompetanse fra både militær- og sivil ubemannet luftfart, samt 11 års erfaring med operativ ledelse, teambygging og praktisk pedagogikk.

Kristian jobber med saksbehandling, utdanning og implementering av nytt regelverk.