Sikker integrering av droner – SID 2020

Velkommen til SID 2020 i regi av Luftfartstilsynet, en dag for fag, oppdatering, spørsmål og diskusjon. I år er seminaret digitalt, onsdag 14. oktober kl. 10.00–13.30.

Les mer om droner