Hopp til innhold

Slik søker du om tillatelse for å fly i spesifikk kategori

Hvis dronen veier mer enn 25 kg eller operasjonen ellers ikke lar seg gjennomføre i åpen kategori, kan du søke om tillatelse for å fly i spesifikk kategori. Fra desember 2023 blir det også mulig å bruke standardscenarioer. Større operatører kan vurdere å søke om en Light UAS Operator Certificate (LUC).

For de fleste operatører som tidligere var RO2 eller RO3 og som ikke kan gjennomføre operasjonene sine i åpen kategori, anbefaler vi å søke om operasjonstillatelse i spesifikk kategori. Alternativt kan man søke om godkjenning som Light UAS Operator Certificate (LUC). En LUC gir større uavhengighet til å utføre flere typer operasjoner, men stiller også større krav til organisasjonen. Blant annet må det etableres et sikkerhetsstyringssystem. 

Slik søker du om operasjonstillatelse

For å søke om operasjonstillatelse, skal følgende dokumenter sendes til postmottak@caa.no:

 • Utfylt søknadsskjema NF-1145 
 • SORA – ConOps, GRC, ARC, SAIL-beregning, liste over OSOs og sikkerhetsportfolio
 • Operasjonsmanual
 • Fartøyliste
 • Forsikringsbevis


Vær oppmerksom på at det kreves en egen SORA-risikovurdering for hver operasjonstype. Hvis du bruker ulike typer fartøy eller opererer i forskjellige typer område eller luftrom, må det lages flere risikovurderinger.
Mer veiledning om SORA finner du her.

Vi regner med at det kommer til å bli en stor mengde søknader i starten med opp til flere måneder saksbehandlingstid. Vi anbefaler derfor at du forbereder søknaden grundig og sender inn en mest mulig ryddig og fullstendig søknad. Det kan også være hensiktsmessig å holde antall operasjonstyper lavt i starten og heller utvide tillatelsen senere ved en revisjon. 

Predefined risk assessments (PDRA)

Det europeiske flysikkerhetsbyrået EASA har publisert fire forhåndsdefinerte risikovurderinger som du kan basere søknaden din på:

 • PDRA-S01: VLOS-flyging over et kontrollert bakkeområde, muligens innenfor et tett befolket område
 • PDRA-S02: BVLOS-flyging over et kontrollert bakkeområde innenfor et tynt befolket område
 • PDRA-G01: BVLOS-flyging i et tynt befolket område i ukontrollert luftrom og opp til 150 meter høyde
 • PDRA-G02: BVLOS-flyging over et tynt befolket område i et restriksjons- eller fareområde
 • PDRA-G03: BVLOS-flyging over et tynt befolket område for presise lokasjoner. Tilpasset linjeinspeksjon. 


Alle PDRAer forutsetter en drone med maksimal karakteristisk dimensjon på 3 meter. Du finner detaljene i AMC-materialet til Artikkel 11 i (EU) 2019/947, se også EASA sine generelle nettsider.

Standardscenarioer

Fra 2. desember 2023 kommer det to standardscenarioer som vil gjøre det lettere å fly i spesifikk kategori:

 • STS-01 for VLOS-flyging over et kontrollert bakkeområde, muligens innenfor et tett befolket område med en C5-market drone
 • STS-02 for BVLOS-flyging over et kontrollert bakkeområde innenfor et tynt befolket område med en C6-market drone


Fram til desember 2021, og mens C5- og C6-merkede droner ennå ikke er på markedet, er en søknad om en operasjonstillatelse basert på PDRA-S01 eller PDRA-S02 et bra alternativ. 

Light UAS Operator Certificate (LUC)

Operatører med en større organisasjon kan vurdere å søke om en LUC. Følgende dokumenter skal sendes til postmottak@caa.no:

 • Utfylt søknadsskjema NF-1144
 • LUC manual, inkludert SMM
 • Operasjonsmanual
 • SORA(er)
 • Fartøyliste
 • Forsikringsbevis

Man bør også spesifisere hvilke LUC-rammer det søkes om. Man kan se mer veiledning om dette i AMC1 og GM1 til UAS.LUC.060 i Easy Access Rules for Unmanned Aircraft Systems.

LUC-rammene vil gjerne begrenses av hva som tillates for de forskjellige operasjonstypene dere søker om. Som f.eks:

 • Hvilke droner som brukes
 • Høyeste SAIL verdi
 • Høyeste GRC
 • Hvilke områdetyper som kan overflys
 • Høyeste M1, M2 og M3 som tillates
 • Høyeste ARC som tillates
 • Om BVLOS tillates


Vi anbefaler at du tar kontakt med oss før du sender søknaden hvis du vurderer å søke om en LUC.