Hopp til innhold

Program SID 2022

Konferansen Sikker integrering av droner avholdes 31. august og 1. september 2022. Konferansen finner sted i Luftfartstilsynets lokaler, Sjøgata 45–47, i Bodø.

 

Dag 1 – Onsdag 31. august 2022
Tid Innlegg Foredragsholder
10.30–10.45 Velkommen
10.45–11.45 Sikker separasjon for droner og fly i fremtidens integrerte luftrom

INDRA ved Joakim Rydberg og Aurilla Arntzen

11.45–12.15 Virkemidler for økt forskning og innovasjon

Luftfartstilsynet ved Jan Petter Steinland

12.15–13.00 Lunsj
13.00–13.45

Når uhellet er ute – informasjonsdeling

Aker Solutions ved Joachim Hovland

13.45–14.10

Det nyeste innen regelverk

Luftfartstilsynet ved Johanna Ridder

14.10–14.45

Droner og AI – utvikling og innovasjon med SINTEF

SINTEF ved Aksel A. Transeth

14.45–15.15 Kaffepause
15.15–15.45

Fremtidens dronepiloter – utdanning og kompetansekrav

Tiepoint ved Robert Dreier Holand

15.45–16.45 Gruppeoppgaver
19.00 Felles middag på Restaurant Bjørk, Storgata 8, 8006 Bodø

 

Dag 2 – Torsdag 1. september 2022

Tid Innlegg Foredragsholder
09.00–09.30

Danmarks tilnærming til droneinnovasjon

Trafikstyrelsen ved Stine Danielsen

09.30–10.30

Avinors droneprogram – fremtidens luftfart

Avinor ved Axel Knutsen

10.30–10.45 Kaffepause
10.45–11.45

Den norske droneindustrien – status, utfordringer og veien videre

Luftfartstilsynet ved Karine Borgerud og Hans Petter Heimro

11.45–12.15

Droner i brann og redning

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS ved Sverre Hogstad

12.15–13.00 Lunsj
13.00–13.45

Grønn dronerevolusjon!

Biodrone ved Atilla Haugen

13.45–14.30

Green Flyway

Ved Tor O. Iversen

14.30–14.45

Kaffepause

14.45–15.15

NPA om sertifisert kategori

Luftfartstilsynet ved Hans Petter Heimro

15.15–15.35

Emergency Response Plan (ERP)

Luftfartstilsynet ved Erik Torp og Geir Magnus Hardeland

15.35 Avslutning og vel hjem