Nytte- eller hobbybruk?

Dagens droneregelverk (BSL A 7-1) skiller mellom modellfly og RPAS (Remotely Piloted Aircraft System). Modellflyging er all flyging som kun har rekreasjon, sport eller konkurranse som formål. All annen flyging er etter lovverket en RPAS-operasjon.

Etter dagens regelverk BSL A 7-1 må alle som flyr drone til mer enn ren rekreasjon, sport, eller konkurranse registrere seg som RO1-operatør eller søke om tillatelse som RO2- eller RO3-operatør. Det gjelder også forskjellige sikkerhetsavstander avhengig av om du flyr til hobby (modellfly) eller til nytte (kommersiell). 

Er du usikker om du må registrere deg?

Etter dagens regelverk BSL A 7-1 må alle som flyr drone til mer enn ren rekreasjon, sport, eller konkurranse registrere seg som RO1-operatør eller søke om tillatelse som RO2- eller RO3-operatør. Det gjelder også forskjellige sikkerhetsavstander avhengig av om du flyr til hobby (modellfly) eller til nytte (kommersiell).

Flyging til rekreasjon, sport eller konkurranse RO1, RO2 og RO3 - kommersiell eller nytteflyging
Ingen registrering fram til 31.12.2020 Deklarering som RO1 eller søknad om tillatelse for RO2 eller RO3
150 m avstand til andre personer, bygninger og trafikk

50 m avstand til andre personer, bygninger og trafikk, 150 m avstand til folkemengder med mer enn 100 personer.

(Unntak for RO3 med nærflygingstillatelse, og for droner under 250 g når de flys lavere enn 50 m.)

VLOS (innenfor synsrekkevidde) i dagslysperioden

RO1: VLOS i dagslysperioden

RO2, RO3: VLOS, EVLOS og BLOS mulig

Lavere enn 120 m

RO1, RO2: lavere enn 120 m

RO3: høyere enn 120 m mulig

Hva regnes som nyttebruk?

Selv når du ikke tar betalt for flygingen, kan formålet være mer enn ren rekreasjon. Når du utfører ubetalte droneoppdrag på arbeidsplassen eller i en forening, er dette likevel nyttebruk og du må registrere deg som RO1 eller søke om tillatelse for RO2 eller RO3. Eksempler kan være å bruke dronen for å lage reklame, bistå under søk og redning, sende dronebildetips til avisa, lete etter sauer, inspisere hustak på arbeidsplassen eller undervise elever på skolen.

Det blir ikke nytteflyging uten videre hvis man bruker dronen til å ta bilder fra luften. Bildene kan brukes i privat sammenheng og for eksempel publiseres på internett.

Nye droneregler

Fra 31.12.2020 gjelder nye droneregler fra EU, også i Norge. Da vil skillet mellom hobby- og nyttebruk opphøre og alle som flyr en drone med kamera vil måtte registrere seg. Det kommer også et nytt nettkurs og en ny droneeksamen som vil være tilgjengelig på nett.

Alle som skal fly en drone med MTOM (maximum take-off mass) over 250 g vil fra 31.12.2020 måtte både registrere seg og ta det nye nettkurset og -eksamen.