Må alle registrere seg?

Ja, alle som vil fly en drone som veier mer enn 250 gram eller har kamera eller lignende sensor som kan brukes til å samle inn persondata, må registrere seg fram til 1. juli 2021. 

Publisert: 18. nov 2019