Må alle registrere seg nå? Må jeg registrere meg på nytt?

Ja, i henhold til det nye regelverket må alle registrere seg for å kunne fly drone før 1. juli 2020. Eneste unntak er når man flyr en liten drone under 250g uten kamera eller annen sensor som kan samle inn persondata. 

Det nye regelverket åpner imidlertid opp for at en ikke trenger godkjenning fra Luftfartstilsynet hvis en skal gjennomføre enkle operasjoner dvs. operere i Åpen kategori, selv om disse har et nærings- eller nytteformål.

Reglene pålegger oss å utarbeide et nytt register. For dere som allerede er registrert – dere vil måtte registrere dere i det nye registeret innen 1. juli 2021. Hvordan registreringen kommer til å foregå, og hvilke gebyr som vil tilkomme, er foreløpig ikke fastsatt. En registreringsløsning som tilfredsstiller det nye regelverket vil være på plass innen juli 2020.

Gebyrsatsene for registrering og eventuell ny godkjenning etter reglene for spesifikk kategori vil ikke bli vedtatt før ved årsskiftet.

Publisert: 18. nov 2019