Spørsmål og svar

Her finner du svar på ofte stilte spørsmål om dronebruk og det nye regelverket.

Viser treff 1 til 12 av 12

Hva menes med «nær folk» i Åpen kategori - A2?

I åpen kategori følger det av regelen i artikkel 4 (c) til forordning (EU) 2019/947, at dronepiloten skal fly dronen i trygg avstand fra folk. Hva som

Hva skjer med RO1, RO2 og RO3?

Disse vil bli erstattet av de tre nye kategoriene; åpen kategori, spesifikk kategori og (om noen år) sertifisert kategori. Åpen kategori vil i tillegg ha tre

Hva vil de nye gebyrsatsene for godkjenning og registering bli?

Nøyaktige gebyrsatser vet vi foreløpig ikke. Dette vil fastsettes i løpet av våren 2020.

Hvilke avstandsbestemmelser gjelder rundt bygninger og kjøretøy?

Reglene for åpen kategori bruker sikkerhetsavstander fra folk som en av avgrensingene for hvordan man kan fly. Det er viktig å huske

Jeg flyr modellfly i regi av modellflyklubb – må jeg registrere meg?

Modellflyklubber vil få mulighet til å søke om autorisasjon for at medlemmene kan fly under egne regler. Vi vil komme med mer

Jeg flyr under regelverket for modellflygning – må jeg også registrere meg?

Ja, det nye regelverket skiller ikke mellom modellflygning og kommersiell flygning. Alle som bruker droner/modellfly som

Jeg re-registrerte meg akkurat, må jeg gjøre det på nytt?

Ja, du vil måtte registrere deg på nytt innen 1. juli 2021. I perioden mellom 1. juli 2020 og 1. juli 2021 gjelder både det nye og det

Kan jeg bruke min gamle drone?

Det kommer helt an på hva du ønsker å gjøre. Innenfor Åpen-kategori er det strengere krav for droner som ikke er CE-merket, men fram til 1. juli 2022 gjelder

Må alle registrere seg nå? Må jeg registrere meg på nytt?

Ja, i henhold til det nye regelverket må alle registrere seg for å kunne fly drone før 1. juli 2020. Eneste unntak er når man flyr en liten

Må alle registrere seg?

Ja, alle som vil fly en drone som veier mer enn 250 gram eller har kamera eller lignende sensor som kan brukes til å samle inn persondata, må registrere seg fram til 1.

Må jeg trene eller ta eksamen nå?

De aller fleste pilotene vil komme til å måtte ta et nettkurs og eksamen om grunnleggende kunnskaper som er viktige for droneflyging. I tillegg kreves det

Må jeg trene eller ta eksamen nå?

Ja, i henhold til det nye regelverket må alle registrere seg for å kunne fly drone. Eneste unntak er når man flyr en liten drone under 250 gram uten kamera eller