Tidslinje

Tidslinjen nedenfor gjelder for åpen og spesifikk kategori. Fra 1. januar 2021 gjelder det nye felleseuropeiske regelverket for Norge. Tidslinjen for sertifisert kategori er foreløpig ikke fastsatt.

Fram til 1. januar 2021:

Det nye regelverket (EU) 2019/947 har blitt vedtatt i EU og vi jobber med å implementere regelverket i Norge. Det betyr at regelverket blir tatt inn i norsk lov og vi lager et nytt registreringssystem, nye prosedyrer, nettkurs og droneeksamen i henhold til det nye regelverket.

Fram til innføringen gjelder dagens nasjonalt regelverk BSL A 7-1

Fra 1. januar 2021 til 1. januar 2022:

I denne overgangsperioden blir de gamle reglene faset ut. Fra 1. januar 2021 må  droneoperatører registrere seg på flydrone.no i henhold til det nye EU-regelverket. Nettkurset og den nye droneeksamen blir tilgjengelig. Dette kommer til å gjøre det enklere å fly droner i andre land i Europa.
 
Hvis du er godkjent RO1-, RO2- eller RO3-operatør i dag, kan du fortsette å fly i samsvar med de gamle reglene fram til 1. januar 2022. Du skal også registrere deg på flydrone.no. Registreringskravet for tidligere RPAS-operatører kommer med den nye EASA basisforordningen som skal vedtas i Norge i løpet av 2021.
 
Fra 2. desember 2021 blir det mulig å deklarere operasjoner i henhold til standardscenarioer i spesifikk kategori. Fra samme tidspunkt kommer også et krav om fjernidentifikasjon (remote ID) og belysning for droner som flys i spesifikk kategori.

NB: Husk at du må starte å forberede din søknad til spesifikk kategori i god tid før overgangsperioden er over. Saksbehandlingstiden for slike søknader vil variere avhengig av kompleksitet og kvalitet på søknaden, men kan ta flere måneder. Vi råder deg derfor til å være ute i god tid.
 

Fra 1. januar 2022 til 1. januar 2023:

Fra januar 2022 gjelder bare de nye reglene for alle som ikke faller innenfor sertifisert kategori. RO1-, RO2- og RO3-sertifikater utløper med mindre droneoperasjonen er i sertifisert kategori. 

Innenfor åpen kategori kan du fortsatt bruke en drone som ikke er merket med C-klasse i henhold til Artikkel 22 i det nye regelverket fram til 1. januar 2023. Det betyr at du fortsatt kan fly droner under 500 gram i underkategori A1, under 2 kg i underkategori A2 og under 25 kg i underkategori A3. 

Fra 1. januar 2023:

Overgangsreglene etter Artikkel 22 for bruk av droner som ikke er merket med C-klasse opphører.

Hvis du fortsatt vil bruke en gammel, ikke merket drone, blir reglene for bruk i åpen kategori mer restriktive.