Tidslinje

Tidslinjen nedenfor gjelder for Åpen og Spesifikk kategori. Tidslinjen for Sertifisert kategori er foreløpig ikke fastsatt. EU vil komme med forslag om regler for Sertifisert kategori i slutten av 2019.

Fram til 1. juli 2020:

Det nye regelverket har blitt vedtatt i EU og skal gjelde fra 1. juli 2020. 

Mer informasjon fra EU er ventet i løpet av høsten og vinteren 2019. Vi jobber med å implementere regelverket i Norge. Det betyr at regelverket blir tatt inn i norsk lov og vi lager et nytt registreringssystem, nye prosedyrer, nettkurs og droneeksamen i henhold til det nye regelverket. 

Fra 1. juli 2020 til 1. juli 2021

I overgangsperioden fra 1. juli 2020 til 1. juli 2021 kan du velge om du vil forholde deg til de gamle eller de nye reglene. Fra 1. juli 2020 vil det bli mulig å registrere seg innenfor Åpen og Spesifikk kategori i henhold til det nye EU-regelverket. Nettkurset og den nye droneeksamen vil også bli tilgjengelig. Dette kommer til å gjøre det enklere å fly droner i andre land i Europa. 

Hvis du velger å fortsette å fly i samsvar med de gamle reglene, enten til hobby eller kommersielt, vær oppmerksom på at eventuelle sertifikater for RO1, RO2 og RO3 utløper senest 1. juli 2021 med mindre droneoperasjonen faller innenfor Sertifisert kategori.

Fra 1. juli 2021 til 1. juli 2022:

Fra juli 2021 gjelder bare de nye reglene for alle som ikke faller innenfor Sertifisert kategori. RO1-, RO2- og RO3-sertifikater utløper. 

Innenfor Åpen kategori kan du fortsatt bruke ikke-CE-merkede droner i henhold til overgangsreglene i det nye regelverket fram til juli 2022.

Fra 1. juli 2022:

Overgangsreglene for bruk av ikke-CE-merkede droner i det nye regelverket opphører. Hvis du fortsatt vil bruke en gammel, ikke merket drone blir reglene for bruk i Åpen kategori mer restriktive.