Tidslinje

Tidslinjen nedenfor gjelder for åpen og spesifikk kategori. Tidslinjen for sertifisert kategori er foreløpig ikke fastsatt. På grunn av korona-situasjonen vil EU-kommisjonen utsette innføringsdatoen om 6 måneder. Ny planlagt ikrafttredelsesdato for forskrift (EU) 2019/947 er 1. januar 2021.

Fram til 1. januar 2021:

Det nye regelverket har blitt vedtatt i EU har blitt vedtatt i EU og skulle gjelde fra 1. juli 2020. På grunn av Covid-19-situasjonen i Europa blir denne datoen forsinket, sannsynligvis om 6 måneder, til 1. januar 2021. Fram til innføringen gjelder dagens nasjonalt regelverk BSL A 7-1

Vi jobber med å implementere regelverket i Norge. Det betyr at regelverket blir tatt inn i norsk lov og vi lager et nytt registreringssystem, nye prosedyrer, nettkurs og droneeksamen i henhold til det nye regelverket.

Fra 1. januar 2021 til 1. juli 2021:

I denne overgangsperioden blir de gamle reglene faset ut. Fra 1. januar 2021 vil det bli mulig å registrere seg innenfor Åpen og Spesifikk kategori i henhold til det nye EU-regelverket. Nettkurset og den nye droneeksamen vil også bli tilgjengelig. Dette kommer til å gjøre det enklere å fly droner i andre land i Europa.
 
Hvis du er registrert som RPAS-operatør i dag, kan du fortsette å fly i samsvar med de gamle reglene. Vær oppmerksom på at sertifikater for RO1, RO2, RO3 utløper senest 1. juli 2021 med mindre droneoperasjonen faller innenfor Sertifisert kategori. Eventuelt blir sluttdatoen for de gamle reglene, 1. juli 2021, også utsatt. Dette er ennå ikke avklart. Vi vil komme ut med mer informasjon når dette er på plass.
 

Fra 1. juli 2021 til 1. juli 2022:

Fra juli 2021 gjelder bare de nye reglene for alle som ikke faller innenfor Sertifisert kategori. RO1-, RO2- og RO3-sertifikater utløper. 

Innenfor Åpen kategori kan du fortsatt bruke ikke-CE-merkede droner i henhold til overgangsreglene i det nye regelverket fram til juli 2022.

Fra 1. juli 2022:

Overgangsreglene for bruk av ikke-CE-merkede droner i det nye regelverket opphører. Hvis du fortsatt vil bruke en gammel, ikke merket drone blir reglene for bruk i Åpen kategori mer restriktive.