Høring standardscenarier

EASA har utarbeidet utkast til regler for standardscenarioer til bruk for droneoperatører i spesifikk kategori i forordning (EU) 2019/947. I utkastet er det forslag til to scenarioer. Høringsfristen var 16. desember 2019. Les utkastet: