Et overblikk over endringene

Hva skjer med dagens regelverk? Enkelt forklart kan man si at det skillet vi har i dag mellom rekreasjonsflyging og kommersielle operasjoner vil forsvinne, og de aller fleste må være registrert hos Luftfartstilsynet uavhengig av bakgrunnen for droneoperasjonene. Med andre ord, droner som brukes til modellflyging omfattes også av det nye regelverket.

EASA ønsker gjennom sitt nye regelverk å gjøre droneoperasjoner tryggere gjennom to hovedgrep:

 • Bruk av utstyr som er bygget etter en europeisk standard.
 • Risikovurdering som tar hensyn til både risikoen i operasjonen og kompetansen til piloten.

Sammenfallende med at en ikke lengre skiller mellom kommersiell flyging og rekreasjonsflyging, vil det være risikoen knyttet til operasjonen(e) som bestemmer regelverket. Kort fortalt - så lenge en flyr under de samme forholdene, på de samme stedene, vil risikoen ved en flyging være lik uavhengig av om du tjener penger på den eller ikke.

Hva skjer med RO1, RO2 og RO3?

Dagens kategorisering i det norske regelverket (RO1, RO2 og RO3) vil forsvinne. Under det nye EU-regelverket finner vi imidlertid også tre kategorier med andre spesifikasjoner: Åpen, Spesifikk og Sertifisert. Foreløpig har vi her listet opp noen punkter innenfor hver kategori som fungerer som et kortfattet sammendrag.

Åpen kategori

 • Operasjonen innebærer liten eller ingen risiko overfor tredjepart.
 • Det kreves ingen autorisasjon.
 • Piloten må fullføre et minimum av opplæring og trening.
 • Deles inn i 3 underkategorier etter enkle og forhåndsbestemte kriterier.
 • Luftfartstilsynet vil føre tilsyn.

 

Spesifikk kategori

 • Operasjonen har høy risiko eller er for kompleks for å tilhøre Åpen kategori.
 • Operatøren må ha godkjenning fra Luftfartstilsynet for å kunne operere.
 • Risikonivå styrer mengden av opplæring og trening som kreves.
 • Luftfartstilsynet vil føre tilsyn.

 

Sertifisert kategori

 • Risikoen ligner risikoen i bemannet luftfart.
 • Sertifisering av luftfartøy og operatør er nødvendig.
 • Høyt nivå på både opplæring og trening. Det blir krav om droneflygersertifikat.
 • Luftfartstilsynet vil føre tilsyn.

 

Tidslinje

Det første som skal skje er at alle må registreres innenfor de nye kategoriene. Dette skjer fra 1. juli 2020 for Åpen og Spesifikk kategori. Operatører som vil havne i Sertifisert kategori på det nye regelverket må inntil videre fortsette å operere på gammelt nasjonalt regelverk i en overgangsperiode.

Det nye regelverket er allerede publisert i EU, men vil ikke være gjeldende i Norge før juli 2020. Informasjon om implementering vil komme fortløpende. Alle nasjonale reguleringer, unntatt den delen av dagens RO3 som blir Sertifisert kategori, skal være faset ut innen juli 2021.

Regler som brukes i overgangsfasen skal fases ut innen juli 2022. Dette vil blant annet bety at droner som ikke er CE-merket vil, etter juli 2022, ikke være mulig å bruke innenfor enkelte kategorier. I noen kategorier vil imidlertid selvbygde droner eller droner uten CE-merking være mulig å bruke.