Må jeg trene eller ta eksamen nå?

De aller fleste pilotene vil måtte ta nettkurs og netteksamen (A1 og A3) om grunnleggende kunnskaper som er viktige for droneflyging (se oversiktstabell for å se hvem). De som vil fly i underkategori A2 må ta et påbyggingskurs og en teorieksamen på trafikkstasjonen (i tillegg til A1 og A3 nettkurset) samt gjennomføre praktisk egentrening. I spesifikk kategori kan det stilles flere krav til kunnskaper og ferdigheter, avhengig av operasjonen som skal utføres.

Publisert: 18. nov 2019