Må jeg ha forsikring når jeg flyr drone?

Etter dagens regelverk må alle som flyr kommersielt eller flyr modellfly med MTOM større enn 20 kg ha forsikring i henhold til forordning (EF) nr. 785/2004. Dette betyr at man må ha ansvarsforsikring overfor tredjepart som dekker minst 0.75 millioner SDR (tilsvarer omtrent 9.3 millioner NOK per 05.02.2020).

Kravene etter de nye reglene forblir de samme, men da vil alle droner bli regnet som luftfartøy, også de som bare flys til hobby. Derfor må i utgangspunkt alle som flyr drone ha ansvarsforsikring. Eventuelt vil det komme noen unntak for de aller minste dronene, men dette er ikke ferdig avklart ennå.

Publisert: 07. feb 2020