Må alle registrere seg nå? Må jeg registrere meg på nytt?

Ja, i henhold til det nye regelverket må alle som flyr drone, registrere seg. Eneste unntak er når man flyr en liten drone under 250g uten kamera eller annen sensor som kan samle inn persondata.

Reglene pålegger oss å utarbeide et nytt register. For dere som allerede er registrert – dere vil måtte registrere dere i det nye registeret i løpet av en overgangsperiode, sannsynligvis innen 1. juli 2021. Den nye registreringsløsningen vil være tilgjengelig gjennom nettsidene våre når det nye regelverket trer i kraft. Gebyrsatsene for registrering blir vedtatt i første halvår 2020.

Publisert: 18. nov 2019