Hva vil de nye gebyrsatsene for godkjenning og registering bli?

Nøyaktige gebyrsatser vet vi foreløpig ikke. Dette vil fastsettes i løpet av høsten 2020.

Publisert: 18. nov 2019