Hva skjer med RO1, RO2 og RO3?

Disse vil bli erstattet av de tre nye kategoriene; åpen kategori, spesifikk kategori og (om noen år) sertifisert kategori.

Åpen kategori vil i tillegg ha tre underkategorier. Overgangsregelen som tillater flyging etter reglene for RO2 og RO3 opphører 1. januar 2022. 

Operasjoner som vil falle inn under de kommende reglene for sertifisert kategori vil kunne utføres etter reglene for RO-kategoriene fram til nye regler om sertifisert kategori skal tas i bruk.

Publisert: 18. nov 2019