Spesifikk kategori

Droneoperasjoner med høyere risiko som faller utenfor åpen kategori. Innebærer operasjonen flyging over folkemengder med større droner eller transport av personer eller farlig gods, må den inn under sertifisert kategori.

Regelverket åpner for tre muligheter hvordan du kan operere innenfor spesifikk kategori:

 1. Søke om tillatelse: Denne prosessen er veldig lik dagens RO2- og RO3-søknader. Du sender en søknad til oss der du beskriver operasjonen, dronetypen, kompetansen til piloten(e) og foretar en risikovurdering. Risikovurderingen skal bruke SORA-metodikken. Basert på dette kan du få tillatelse fra oss til å utføre denne typen operasjon. Vær oppmerksom på at det alltid er en type operasjon som godkjennes, ikke bare operatøren.

  Veiledning til hvordan å søke om operasjonstillatelse i spesifikk kategori finnes her.

  Søknadsskjema NF-1145 Søknad om operasjonstillatelse i spesifikk kategori finnes her.

  Hvis du er en norsk operatør og vil fly i et annet europeisk land, må du først søke om tillatelse i Norge, og så sender du denne tillatelsen til myndighetene i det landet du skal fly i. De kan godkjenne søknaden, eventuelt under pålegg av tilleggskrav.

 2. Deklarere standardscenario: For å forenkle søknadsprosessen vil det bli definert «standardscenarioer». Disse inneholder operasjonsbeskrivelsen og risikovurderinger til noen vanlige type droneoperasjoner som faller utenfor åpen kategori. Standardscenarioer vil også definere kravene til dronen, kompetanse til pilotene og hvordan operasjonen skal utføres for å ivareta sikkerheten. Hvis du velger å følge et slikt standardscenario, deklarerer du dette til oss. Du trenger bare å vente på en kvittering at deklareringen er mottatt og fullstendig.

  Også her, vær oppmerksom på at det alltid er en type operasjon som deklareres. En operatør kan velge å deklarere og utføre flere typer operasjoner.

 3. Operatør med «Light UAS Operator Certificate» (LUC): For større, erfarne operatører åpner regelverket for at de kan få autorisasjon til å godkjenne sine egne operasjoner. Siden dette er en ganske omfattende fullmakt, vil søknadsprosessen være mer krevende enn for en vanlig spesifikk-operasjon. Den kan sammenlignes med dagens RO3. 

  Søknadsskjema NF-1144 Søknad om Light UAS Operator Certificate LUC finnes her.

Seksjon for Ubemannet Luftfart

 • Besøksadresse: Sjøgata 45-47 8001 Bodø
 • Postadresse: Postboks 243 8001 Bodø