Skjema for å bekrefte A2 egentrening

Visningen av A2-sertifikat på flydrone.no er forsinket.
Inntil videre vil vi sende en bekreftelse per
sikker digital post eller e-post til alle som har
bestått A2-eksamenen og sendt inn egenerklæringsskjemaet om
at de kan fly i kategori A2.

Droner: A2 egenerklæring

Jeg bekrefter å ha gjennomført egentrening for A2 i henhold til Forordning (EU) 2020/639, Annex part A, UAS.OPEN.030, (2) (b).