Overgangsordningen

Alle RPAS-operatører kan fly etter operasjonsmanualen sin til og med 31. desember 2021. Det er det gamle regelverket som gjelder når man flyr. RO-operatører må registrere seg i løpet av første halvår 2021 på flydrone.no (før den nye basisforordningen vedtas).

Hvis du ønsker å fly etter de nye reglene i åpen kategori må du registrere deg på flydrone.no før du kan fly etter disse. Husk da å sende melding om at du avslutter RO-virksomheten din, slik at du ikke blir fakturert ekstra (gjelder ikke RO1).

For modellflyklubber med sikkerhetssystem godkjent av Luftfartstilsynet vil overgangsperioden vare til og med 31. desember 2022. Dette omfatter Norges Luftsportsforbund sine modellflyklubber. Medlemmer som eier egen drone/modellfly i disse klubbene må være registrert på flydrone.no også under overgangsperioden.

Seksjon for Ubemannet Luftfart

  • Besøksadresse: Sjøgata 45-47 8001 Bodø
  • Postadresse: Postboks 243 8001 Bodø