Lang saksbehandlingstid 2022

Grunnet høy pågang av nygodkjenninger må du påregne 4-5 måneders saksbehandlingstid fra komplett søknad foreligger. Du må nå regne med 2-3 måneder før saken din blir påbegynt.

Situasjonen er midlertidig, da vi i skrivende stund har sendt ut jobbtilbud til fem nye medarbeider. Litt opplæringstid må dere regne med, men vi kommer sterkt tilbake.