Fjernidentifikasjon – "remote ID" blir et krav

Dette er et system som kringkaster dronens posisjon og høyde. Systemet vil bidra til bedre oversikt over luftrommet for alle, og dermed økt flysikkerhet.

Ved hjelp av fjernidentifikasjon skal også hvem som helst på bakken kunne bruke smarttelefonen sin til å få mer informasjon om droner som måtte befinne seg i nærheten. Dette vil fungere ved hjelp av bluetooth eller WiFi.

Hvis politiet ser en drone kan de dermed enkelt sjekke om dronen flyr lovlig og hvem som er operatør.

Alle droner som flys i spesifikk kategori må i utgangspunktet være utstyrt med dette systemet fra 2. desember 2021, men vi forventer at kravet blir utsatt til 1. juli 2022.

I åpen kategori er det ikke krav om remote ID for:

  • Hjemmebygde droner
  • C0 og C4 droner
  • Gamle droner uten C-merking

I fremtiden kan det bli krav om å ha fjernidentifikasjon når man skal fly i visse områder. For droner som ikke er utstyrt med dette vil det bli mulig å skaffe en modul man kan feste på dronen.

Dersom du har en drone utstyrt med fjernidentifikasjon må du huske å laste operatørnummeret ditt inn i dette systemet.

De tekniske detaljene rundt løsningen er per mars 2021 ikke klar.