C-merking og klassifisering av droner

Med det nye regelverket kommer også nye krav til merking av droner som selges. I åpen kategorien kan man fly droner som er merket 0, 1, 2, 3 og 4. Merkingen gjøres av produsenten.

Nye droner som produseres vil snart komme med en C-merking, for å vise hvilke klasse dronen tillhører. Merkingen er bevis på at dronen tilfredsstiller visse krav i forhold til regelverket, og gjøres av produsenten.

I åpen-kategorien kan man fly droner merket fra 0 til 4. 

 • C0 er droner under 250 gram og kan flys i underkategori A1.
 • C1 er droner under 900 gram og kan flys i underkategori A1.
 • C2 er droner under 4 kilo og kan flys i underkategori A2 eller A3.
 • C3 og C4 er droner under 25 kilo og kan flys i underkategori A3.

 

Slik ser merkingen ut:

Har dronen din ikke denne merkingen? Da havner dronen din i "legacy"-klassen. Alle "legacy" droner som veier mellom 250 gram og 25 kg må flys i underkategori A3 eller spesifikk kategori fra og med 2024. Droner under 250 gram kan fortsatt flys i A1.

Regelverket åpner for å kunne gi "legacy" droner C-merking, men dette må gjøres av produsenten.

 

Hvordan får droner en C-merking?

For å få en Cx-merking må dronen samtidig få en CE-merking etter (EU) 2019/945.
Generell fremgangsmåte for CE merking er beskrevet her.

Det er seks punkter produsenten må gjennom:

 1. Identifisere direktivene og de harmoniserte standardene.

  Standarden for droner er under utarbeidelse av ASD-STAN og vil bli publisert i løpet av 2022. Det er mulig å få til merking uten å følge en standard, men det krever mer arbeid fra produsenten sin side.

 2. Sjekke kravene til produktet. Disse er spesifisert i (EU) 2019/945. 
 3. Identifisere om en uavhengig conformity assessment av en "notified body" trengs. Det gjør det i dette tilfellet. Notified bodies for 2019/945 er publisert her.
 4. Teste produktet og sjekke om det tilfredsstiller kravene.

 5. Produsere og holde tilgjengelig all teknisk dokumentasjon.
 6. Feste CE-merkingen og lage en EU Declaration of Conformity.Denne artikkelen på engelsk forklarer mer rundt prosessen for C-merking av droner.