Åpen kategori

Åpen kategori omfatter lavrisiko-operasjoner med mindre droner innenfor faste rammer.

For alle operasjoner innen åpen kategori gjelder:

 • Dronen må veie mindre enn 25 kg.
 • Flygingen skjer i synsrekkevidde (Visual Line Of Sight/VLOS).
 • Maks 120 m høyde over bakken eller vannet.
 • Det fraktes ikke farlig gods.
 • Det slippes ikke noe frakt under flygingen.

Alle vektbegrensningene gjelder avgangsvekt, og inkluderer frakt og utstyr om bord. Når det gjelder kravet til VLOS-flyging, finnes det to unntak: I underkategori A1 kan man også fly i «follow me»-modus så lenge dronen er maks 50 m unna piloten, og generelt kan man avvike fra VLOS (og for eksempel bruke skjerm eller FPV-utstyr), hvis en observatør rett ved siden av piloten hjelper til og kan se dronen til enhver tid, uten hjelpemidler bortsett fra vanlige briller.

Høydebegrensningen på 120 m er oppgitt som «avstand fra nærmeste punkt på jordoverflaten». Dette kan altså tillate mer enn 120 m høyde i nærheten av fjell eller klipper. Det er også definert noen unntak for kunstige hindringer og modellseilfly.

Underkategorier A1, A2 og A3

Åpen kategori deles inn i tre underkategorier. Innen underkategori A1 er det ingen faste sikkerhetsavstander til andre personer, derfor er det bare lov å fly med de minste dronene av klasse C0 og C1. Underkategori A2 krever en viss avstand fra folk, men tillater også bruk av større droner. Dette innebærer at det er strengere kompetansekrav innen A2. Underkategori A3 omfatter operasjoner langt unna folk og bygninger. Her kan du fly med større droner opp til 25 kg.

For alle type flyginger, unntatt de med de minste dronene, må du registrere deg og ta nettkurs og teorieksamen om grunnleggende droneflyging. Du må også være minst 16 år for å kunne fly (enkelte land kan redusere det ned til 12 år. Vi vurderer hvorvidt dette gjøres i Norge også). Hvis du er yngre og har tatt kurs og eksamen, kan du fly når en person (som også har tatt kurs og eksamen) er direkte tilgjengelig med veiledning og mulighet til å overta flygingen. 

Organisasjoner og bedrifter kan også registrere seg som operatør. Da blir registreringen gjort under organisasjonens navn, mens pilotene, altså de ansatte som skal fly dronen, må ta nettkurs og eksamen (hvis dronen flys i en kategori som krever dette).

A1 – «Over folk»

I denne underkategorien kan du fly med:

 • C0- eller C1-merkede droner.
 • Selvbygde droner opp til 250 g som flyr saktere enn 19 m/s.
 • Droner opp til 250 g som ble plassert på markedet før 1. januar 2023.
 • Fram til 1. januar 2023 kan du også fly med droner som veier mindre enn 500 g (også selvbygde).

Med C0-droner og droner som veier mindre enn 250 g kan du fly over folk (men ikke folkemengder). Med C1-droner og droner over 250 g skal du ikke fly med vilje over andre personer og hvis det skjer likevel, må du sørge for at overflygningen varer så kort som mulig.

Dronen må være innenfor synsrekkevidde (VLOS) eller i «follow me»-modus ikke lenger enn 50 m fra piloten.

Du må registrere deg hvis dronen veier mer enn 250 g, eller er utstyrt med kamera eller annen sensor. Du må også lese produktbeskrivelsen til dronen din, og ta nettkurs og teorieksamen hvis dronen veier mer enn 250 g.

Aldersgrensen gjelder ikke for selvbygde droner mindre enn 250 g og som flyr saktere enn 19 m/s, og heller ikke for C0-droner som er klassifisert som leketøy. 

A2 – «Nærme folk»

I denne underkategorien kan du fly med:

 • C2-merkede droner.
 • Fram til 1. januar 2023 kan du også fly med droner som veier mindre enn 2 kg.

Med C2-droner skal du holde 30 m horisontalt avstand fra andre personer og 5 m avstand når du flyr i lav-hastighets modus. Med ikke-CE-merkede droner opp til 2 kg må du holde 50 m avstand.

For å fly innenfor A2 må du registrere deg, lese og forstå produktbeskrivelsen og ta nettkurs og teorieksamen. I tillegg må du selv utføre praktisk flygetrening med dronen innen A3, deklarere at du har gjennomført dette, og bestå en teorieksamen til. 

A3 – «Unna folk»

I denne underkategorien kan du fly med:

 • C2-, C3-, og C4-merkede droner.
 • Med droner opp til 25 kg som er selvbygd eller tilgjengelig på markedet før 1. januar 2023.

Innen A3 må du holde minst 150 m avstand til bolig-, nærings-, industri- eller rekreasjonsområder. Det skal ikke være andre personer til stede enn de som er involvert i droneflygingen.

Du må registrere deg, lese produktbeskrivelsen, og ta nettkurs og teorieksamen for å fly innen A3.