Fly drone trygt

Dette er en oversikt over de viktigste reglene for droner under 25kg i åpen kategori. For mer utfyllende informasjon om reglene og veiledning, se under Droner i menyen øverst på siden.

Registrer deg på flydrone.no og ta nettkurs og eksamen, unntak for CE-merkede leketøy og droner under 250 g uten kamera.
Registrer deg på flydrone.no og ta nettkurs og eksamen, unntak for CE-merkede leketøy og droner under 250 g uten kamera. Foto: Illustrasjon. Luftfartstilsynet
Sørg for gyldig forsikring. Droner er luftfartøy og må ansvarsforsikres, unntak for CE-merkede leketøy.
Sørg for gyldig forsikring. Droner er luftfartøy og må ansvarsforsikres, unntak for CE-merkede leketøy. Foto: Illustrasjon. Luftfartstilsynet
Gjør deg kjent med droneforbudssoner. Hold avstand fra lufthavner: Ikke fly nærmere enn 5 km.
Gjør deg kjent med droneforbudssoner. Hold avstand fra lufthavner: Ikke fly nærmere enn 5 km. Foto: Illustrasjon. Luftfartstilsynet
Du skal alltid kunne se dronen. Maksimal flyhøyde er 120 meter avstand fra bakken.
Du skal alltid kunne se dronen. Maksimal flyhøyde er 120 meter avstand fra bakken. Foto: Illustrasjon. Luftfartstilsynet
Unngå å fly over andre personer. Ikke fly over folkemengder, festivaler, sportsarrangementer o.l.
Unngå å fly over andre personer. Ikke fly over folkemengder, festivaler, sportsarrangementer o.l. Foto: Illustrasjon. Luftfartstilsynet
Hvis dronen veier 500 g - 25 kg (eller er merket C2-C4): Hold minst 150 meter avstand fra bebygde områder og uteområder hvor mange ferdes og minst 30 meter fra andre personer.
Hvis dronen veier 500 g - 25 kg (eller er merket C2-C4): Hold minst 150 meter avstand fra bebygde områder og uteområder hvor mange ferdes og minst 30 meter fra andre personer. Foto: Illustrasjon. Luftfartstilsynet

Flere muligheter i underkategori A2

Veier dronen 500g - 2kg (eller er merket C2) kan du ta A2 sertifikat med andre sikkerhetsavstander.

Under 16 år

Er du under 16 år? Du kan fly CE-merkede leketøysdroner, i regi av modellflyklubber, eller sammen med en pilot som er over 16 år.

Nettressurser

  • Følg lokale droneregler i verneområder og nasjonalparker: kart.naturbase.no.
  • Ikke fly over militære områder og områder hvor det er forbudt å filme fra luften: nsm.geodataonline.no/sensorapp.
  • Vær oppmerksom på restriksjons- og forbudsområder, som f.eks. i Oslo sentrum, fengsler og ambassader: se ippc.no og her på luftfartstilsynet.no.

Fly drone sikkert og hensynsfullt

  1. Registrer deg og ta eksamen på flydrone.no
  2. Hold dronen innenfor synsrekkevidde.
  3. Hold minst 5km avstand til lufthavner og fly aldri i nærheten av ulykkessteder.
  4. Fly alltid under 120 meter fra bakken og overhold gjeldene sikkerhetsavstander.
  5. Ta hensyn til andres privatliv og følg reglene for bruk av foto og video av andre personer, se datatilsynet.no.