Søknad R102 – over Oslo sentrum

Søknadsskjema, søknadsprosedyre og regelverk for droneflyging over Oslo sentrum.

Instruks om søknadsprosedyre:

Søk

Det skal søkes før man kan fly innenfor restriksjonsområde 102, R102, over Oslo sentrum.

Fyll ut skjema

Fyll ut «NF-1129 Søknadsskjema flyging med drone i EN R102 (Oslo sentrum)».

Send inn

Send skjemaet til postmottak@caa.no.

Samfunnsnyttig formål

Merk: Det skal ligge til grunn et samfunnsnyttig formål før det kan innvilges dispensasjon fra flygeforbudet. Søknader innvilges for spesifiserte datoer og maksimalt for en periode på én måned.

Gebyr

Søknad om flyging i restriksjonsområde ilegges gebyr ihht. Gebyrforskriften § 31.

Kart og satellittfoto over restriksjonsområdet

Kart over restriksjonsområdet.
Kart over restriksjonsområdet (R-102) over Oslo sentrum. Klikk for større kart. Foto: Google
Satelittfoto over restriksjonsområdet.
Satellittfoto over restriksjonsområdet (R-102) over Oslo sentrum. Klikk for større foto. Foto: Google

Kontakt Luftfartstilsynet

  • Postadresse: Postboks 243, 8001 Bodø
  • Besøksadresse: Sjøgata 45–47, 8006 Bodø