Søknad R-102 – over Oslo sentrum

Søknadsskjema, søknadsprosedyre og regelverk for droneflyging over Oslo sentrum.

Instruks om søknadsprosedyre:

Søk

Det skal søkes før man kan fly innenfor restriksjonsområde 102, R-102, over Oslo sentrum.

Fyll ut skjema

Fyll ut «NF-1129 Søknadsskjema flyging med drone i EN R102 (Oslo sentrum)».

Send inn

Send skjemaet til postmottak@caa.no.

Samfunnsnyttig formål

Merk: Det skal ligge til grunn et samfunnsnyttig formål før det kan innvilges dispensasjon fra flygeforbudet.

Gebyr

Søknad om flyging i restriksjonsområde ilegges gebyr ihht. Gebyrforskriften § 33.

Kart og satellittfoto over restriksjonsområdet

Kart over restriksjonsområdet.
Kart over restriksjonsområdet (R-102) over Oslo sentrum. Klikk for større kart. Foto: Google
Satelittfoto over restriksjonsområdet.
Satellittfoto over restriksjonsområdet (R-102) over Oslo sentrum. Klikk for større foto. Foto: Google

Kontakt Luftfartstilsynet

  • Postadresse: Postboks 243 8001 Bodø
  • Besøksadresse: Sjøgata 45-47 8006 Bodø