Sikkerhetsbrev fra Luftfartstilsynet

Vi utarbeider sikkerhetsbrev som sendes til alle registrerte og godkjente operatører. Formålet er å nå alle operatører med informasjon som er viktig for sikker bruk av RPAS i Norge.

Vi sender slike brev etter behov og har som mål å sende minimum 6 brev pr. år. Brevene sendes først per e-post, deretter legger vi ut en kopi av brevene her.

Kontakt Luftfartstilsynet

  • Postadresse: Postboks 243 8001 Bodø
  • Besøksadresse: Sjøgata 45-47 8006 Bodø