Hopp til innhold

Sikkerhetsavstander og maksimal flygehøyde

All flyging må skje på en hensynsfull måte som ikke utsetter luftfartøy, personer, fugler, dyr eller eiendom for risiko for skade eller for øvrig er til sjenanse for allmennheten.

Luftfartøyet må til enhver tid være godt synlig for den som fører det. Den kan kun flys i dagslys med mindre man har fått spesialtillatelse til å fly når det er mørkt. Når du flyr skal du holdes deg innenfor nødvendige sikkerhetsavstander. Det er ikke tillatt å fly høyere enn 120 meter over bakken eller vannet, og du kan ikke fly nærmere enn 150 meter fra folkeansamlinger med mer enn 100 personer. Avstandene til personer, bygninger og kjøretøy er absolutte horisontale avstander.

Det er heller ikke lov å fly nærmere enn 50 meter fra andre mennesker, kjøretøy eller bygninger som ikke er under pilotens eller fartøysjefens kontroll. Dette innebærer at personer, eller eiere av kjøretøy eller bygninger, kan samtykke til at flygingen skjer nærmere enn 50 meter. Det er fastsatt egne sikkerhetsavstander for fartøy som veier 250 gram eller mindre.

Når fartøyet er så lite kan du fly innenfor synsrekkevidde (VLOS), utvidet synsrekkevidde (EVLOS) eller utenfor synsrekkevidde (BLOS), men ikke høyere enn 50 meter over bakken eller vannet. Sikkerhetsavstandene til personer, kjøretøy og bygninger gjelder ikke. Også denne flygingen skal skje på en hensynsfull måte overfor andre.

Kontakt Luftfartstilsynet

  • Postadresse: Postboks 243, 8001 Bodø
  • Besøksadresse: Sjøgata 45–47, 8006 Bodø