Hopp til innhold

Statsluftfart - RO1

Forskriften er utarbeidet slik at enkle statsluftfart-operasjoner med mindre droner skal kunne skje uten godkjenning fra Luftfartstilsynet.

Denne artikkelen gjelder kun for statsluftfart. Er du en privatperson eller bedrift, gå til siden om åpen kategori.

Operatører som skal drive virksomhet som faller inn under kategorien RO1 trenger derfor kun å melde fra til Luftfartstilsynet før oppstart om virksomheten. Som RO1-operatør må man følge alle generelle krav og begrensninger i forskriftens kapittel 3 og de operative kravene i kapittel 7. I tillegg er det i kapittel 4 gitt regler/begrensninger om hvordan virksomhet i RO1 skal drives. Reglene setter blant annet vilkår for oppstart av virksomhet og krav til kompetanse for drift.

RO1-operatører kan kun benytte luftfartøy som veier opp til 2,5 kg og som har en maksimal hastighet på 60 knop. Alle operasjoner må skje innenfor synsrekkevidde (VLOS) i dagslysperioden og innenfor de sikkerhetsavstandene som er fastsatt i § 51. Du må også sørge for at luftfartøyet har høydemåler el.l. slik at du sikrer at flyging kun skjer under 120 meter.

Fartøyet må også ha et sikkerhetssystem som automatisk setter det på bakken hvis du mister kontrollen over det. Flyr du fartøy med faste vinger skal også du ha et tilleggssystem som sørger for at flyet kan lande kontrollert hvis en nødsituasjon oppstår. En alternativ løsning er at en annen pilot kan kontrollere flyet med en sekundærradio hvis du mister forbindelsen.

RO1-operatører kan altså ikke operere i utvidet synsrekkevidde (EVLOS) eller utenfor synsrekkevidde (BLOS).

RO1-operatører kan heller ikke operere høyere enn 120 meter.

RO1-operatører kan imidlertid operere luftfartøy som har en MTOM på 250 gram eller mindre både VLOS, EVLOS og BLOS, men maksimal flyhøyde er da 50 meter. Sikkerhetsavstandene til folkeansamlinger, personer, motorkjøretøy og eiendom i § 51 andre ledd bokstav b og c gjelder ikke. Operatør av RO 1 er uavhengig av skyld ansvarlig for skade eller tap som oppstår utenfor luftfartøyet som følge av at det brukes til luftfart.

Operatør av RO1 har plikt til å tegne forsikring som dekker erstatningsplikt overfor tredjemann.

Operatør er også pliktig å varsle Luftfartstilsynet når virksomheten opphører. Luftfartstilsynet har hjemmel til å ilegge operatøren overtredelsesgebyr for brudd på bestemmelsene i forskriftens kapittel 3 til 9. Luftfartsreglene gjelder ikke for flyging med droner innendørs.

Kontakt Luftfartstilsynet

  • Postadresse: Postboks 243, 8001 Bodø
  • Besøksadresse: Sjøgata 45–47, 8006 Bodø