Tidligere nettkurs for droneoperatører

Her finner du nettkurset for droneoperatører som fortsetter å operere i kategoriene RO2 og RO3 under overgangsordningen ut 2021. Operative ledere, fartøysjefer og piloter må bestå eksamen. Kurset er uttømmende for å bestå eksamen, samtidig er den enkelte operatør ansvarlig for å ha nødvendig kompetanse for sikker drift. Vi anbefaler følgende nettlesere: Chrome, Firefox eller Safari.

Se også