Gebyr for operatørtillatelse for RPAS

For behandling av søknad om ny godkjenning som RPAS-operatør tilkommer det et gebyr. Godkjente operatører (RO2 og RO3) må i tillegg betale årsgebyr.

1. januar 2016 ble det bli innført et gebyr for behandling av søknad om ny godkjenning som RPAS-operatør. Godkjente operatører (RO2 og RO3) må i tillegg betale årsgebyr. Gebyrene finner du i forskrift om gebyr til Luftfartstilsynet. 

Godkjente RPAS-operatører vil få en faktura for årsgebyr for sin kategori (RO2 og RO3) utfra de godkjenningene de har.

Kontakt Luftfartstilsynet

  • Postadresse: Postboks 243, 8001 Bodø
  • Besøksadresse: Sjøgata 45–47, 8006 Bodø