Deklarere som RO1-operatør

For å operere i kategori RO1 må det sendes en deklarering til Luftfartstilsynet der operatøren bekrefter at han eller hun er kjent med hvilke krav og begrensinger som gjelder for operasjoner innen denne kategorien. Dersom det skal gjennomføres operasjoner som faller utenfor RO1-kategorien, må operatøren ha operasjonstillatelse fra Luftfartstilsynet. Operatører som ønsker å re-registrere seg etter den nye forskriften bruker også denne lenken til Altinn

Så snart skjema er sendt Luftfartstilsynet og den som deklarerer har mottatt mottaksmelding, kan operasjonene påbegynnes. Vi understreker at dette er ikke en godkjenning, men en erklæring, der den som deklarerer er ansvarlig for å følge vilkårene for RPAS-operatør i kategori 1 (RO1).

Når deklarerte opplysninger er overført til oss, vil operatøren motta en bekreftelse på at opplysningene er registrert. Deretter publiseres informasjon i oversikten over droneoperatører. 

Deklareringen sendes digitalt fra Altinn. Dersom deklareringen gjelder en organisasjon, skal navnet være likt navnet som er registrert i enhetsregisteret. Det kan være flere piloter under én operatør, men det skal kun sendes inn ett deklarasjonsskjema for en organisasjon.

Gebyr på kroner 350 for registrering som beskrevet i forskrift om gebyr til Luftfartstilsynet mv. av 22. januar 2018, BSL A 1-2, § 29 1. ledd tilkommer. Gebyret innkreves gjennom betalingsmur på Altinn.

Den som sender deklareringsskjemaet blir automatisk registrert med disse rollene:

  • Head of Opereations
  • Technical Manager
  • Accountable Manager

Dersom det ikke er mulig å søke digitalt, kan skjemaet NF-1114 – Deklarasjonsskjema for oppstart som RPAS-operatør 1 (RO1) – sendes per e-post eller som papirpost. Du finner lenke til skjemaet under.

Søknadsskjema med vedlegg sendes enten per post til

  • Luftfartstilsynet
  • Postboks 243
  • 8001 Bodø

eller til postmottak@caa.no med vedlegg.

Filformater

Luftfartstilsynet kan importere følgende filformater til vårt saksbehandlingssystem; PDF, Microsoft Office, Open Office og vanlige bildefiler som JPG, PNG og TIFF. Tilsendte minnepinner og e-post som har vedlegg som ikke kan importeres vil bli returnert til avsender.

Kontakt Luftfartstilsynet

  • Postadresse: Postboks 243, 8001 Bodø
  • Besøksadresse: Sjøgata 45–47, 8006 Bodø