Kommersiell bruk av drone

Informasjonen nedenfor gjelder delvis regelverket som gjaldt frem til 1.1.2021 og som er erstattet av nytt EU-regelverk ved årsskiftet. Noe av informasjonen kan fortsatt være nyttig i overgangsperioden. Telefontid for å nå seksjonen for Ubemannet luftfart er tirsdag og torsdag, fra kl. 10.00-14.00.

Se også