Kommersiell bruk av drone

Opererer du dronen for på en aller annen måte tjene på det, stilles det krav til at du har nødvendig kompetanse for dette. Nettkurset vårt og oversikten over sentrale begreper og betegnelser er nyttige verktøy for å heve kompetansen din. Telefontid for å nå seksjonen for Ubemannet luftfart er tirsdag og torsdag, fra kl. 10.00-14.00.

Se også