Kommersiell bruk av drone

Opererer du dronen til nytteformål, stilles det krav til at du har nødvendig kompetanse og gyldig operatørtillatelse. Telefontid for å nå seksjonen for Ubemannet luftfart er tirsdag og torsdag, fra kl. 10.00-14.00.

Se også