Hvor finner jeg en oversikt over registrerte droneoperatører?

Helt i starten av 2021 er vi og bransjen i gang med å lage gode systemer og registrere alle i henhold til de nye reglene. Etter hvert vil vi gjøre en oversikt over registrerte personer og organisasjoner tilgjengelig, slik at organisasjoner som vil leie inn droneoperatører kan se hvem som har lov til å utføre bestemte operasjoner. I oversikten vil vi kun vise de som har gitt sitt samtykke.

I mellomtiden finnes fortsatt oversikten over registrerte og godkjente droneoperatører i henhold til det gamle regelverket for RO1/2/3.

Publisert: 28. jan 2021